Editura Viata si Sanatate pe Issuu
Editura Viata si Sanatate pe Youtube
Editura Viata si Sanatate pe Facebook
Editura Viata si Sanatate pe Twitter

Abonare la Newsletter

Citește

În 25 mai 2018 devine aplicabil Regulamentul European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date ("Regulamentul"). Scopul principal al acestuia este creșterea nivelului de protecție a datelor personale și crearea unui climat de încredere care să permită fiecărei persoane controlul asupra propriilor date. Astfel, considerăm că este un moment potrivit să te informăm cum protejăm datele tale personale și cum ne însușim prevederile Regulamentului.

 

 1. Ce date personale prelucrăm

Datele personale pe care le prelucrăm sunt, Numele și Prenumele, adresa de e-mail, data de naștere, număr de telefon sau alte date date personale pe care le colectam direct de la tine atunci când intri în relație cu noi pentru a comanda produsele sau serviciile noastre. Toate aceste date le folosim doar în urma exprimării consimțământului tău direct.

 

 1. Cum colectăm datele tale

Colectăm datele tale prin formularul nostru de înscriere la newsletter plasat pe site-ul nostru www.viatasisanatate.ro, prin crearea unui cont de client în magazinul nostru online sau prin înregistrarea unei comenzi telefonice.

 

 1. Cum prelucrăm datele tale personale

Pentru a-ți putea oferi produse și servicii personalizate, respectiv cât mai apropiate de interesele tale, putem prelucra date personale care permit identificarea preferințelor și/sau a comportamentului tău, inclusiv prin procese automate, care nu presupun intervenție umană. Pentru aceasta, respectiv pentru comunicările de marketing direct, vom ține întotdeauna cont de opțiunile tale.

Ca să fie cât mai simplu pentru tine, trebuie să știi că poți să verifici și să modifici oricând acordurile existente prin aplicația noastră de administrare a datelor accesând formularul de administrare date sau solicitând acest lucru la adresa de e-mail: dpo@viatasisanatate.ro  

 

 1. Comunicăm datele tale personale către terțe entități

Pentru a-ți oferi servicii cât mai competitive, pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce ne revin sau în alte scopuri legitime este posibil să transmitem datele tale personale către autorități publice, împuterniciți către care am externalizat furnizarea anumitor servicii din România sau din afara ei sau a Uniunii Europene/Spațiului Economic European, asigurându-ne însă întotdeauna că există garanții adecvate pentru protejarea datelor tale.

Pentru gestionarea mesajelor de informare (newsletter), Editura Viață și Sănătate, folosește serviciile oferite de SC Dazoot Software SRL, cu sediul în București, Sector 1, Str. Tehodor Aman, Nr. 15, Etaj 2, Apartament 6, J40/6234/2004, RO16341900 ale cărei servicii de editare și livrare a mesajelor newsletter sunt realizate prin intermediul platformei https://ssl.newsman.app

Datele tale stocate pe serverele SC Dazoot Software SRL, sunt criptate, Editura Viață și Sănătate, fiind singura entitate care are dreptul de a folosi aceste date.

 

 1. Cât timp prelucrăm datele tale cu caracter personal

Datele tale personale sunt prelucrate pe tot parcursul relației noastre contractuale și/sau până la modificare opțiunilor tale. Te informăm că ai posibilitatea de a solicita ștergerea tuturor datelor tale din bazele noastre de date, cu excepția situațiilor în care legislația în vigoare impune alte condiții speciale de păstrare și arhivare a datelor.

 

 1. Care sunt drepturile tale și cum pot fi exercitate

Pe lângă drepturile existente, de la data aplicării Regulamentului beneficiezi de drepturi adiționale. Iată lista completă a drepturilor pe care le ai:

6.1 - Dreptul la informare – poți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor tale personale;

6.2 - Dreptul la rectificare – poți rectifica datele personale inexacte sau le poți completa;

6.3 - Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – poți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;

6.4 - Dreptul la restricționarea prelucrării - poți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contești exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;

6.5 - Dreptul de opoziție – poți să te opui, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;

6.6 - Dreptul la portabilitatea datelor - poți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ai furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau poți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;

6.7 - Dreptul de a depune plângere - poți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

6.8 - Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul tău, ți-l poți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;

6.9 - Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: poți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, iți poți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și poți contesta decizia.

 

Îți poți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte ușor, prin simpla trimitere a unei solicitări la sediul nostru din Pantelimon, str. Cernica 101, Ilfov, la adresa de e-mail: dpo@viatasisanatate.ro

 

În plus, am numit o persoană pentru Protecția Datelor care poate fi contactat dacă există nelămuriri cu privire la orice aspect ce ține de protecția datelor personale, prin transmiterea unei cereri la datele de contact anterior menționate.


Nu în ultimul rând, trebuie să știi că informațiile complete și permanent actualizate privind prelucrarea datelor personale le vei putea găsi începând cu 25 mai 2018 pe site-ul nostru, la adresa https://www.viatasisanatate.ro

În 25 mai 2018 devine aplicabil Regulamentul European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date ("Regulamentul"). Scopul principal al acestuia este creșterea nivelului de protecție a datelor personale și crearea unui climat de încredere care să permită fiecărei persoane controlul asupra propriilor date. Astfel, considerăm că este un moment potrivit să te informăm cum protejăm datele tale personale și cum ne însușim prevederile Regulamentului.

 

 1. Ce date personale prelucrăm

Datele personale pe care le prelucrăm sunt, Numele și Prenumele, adresa de e-mail, data de naștere, număr de telefon sau alte date date personale pe care le colectam direct de la tine atunci când intri în relație cu noi pentru a comanda produsele sau serviciile noastre. Toate aceste date le folosim doar în urma exprimării consimțământului tău direct.

 

 1. Cum colectăm datele tale

Colectăm datele tale prin formularul nostru de înscriere la newsletter plasat pe site-ul nostru www.viatasisanatate.ro, prin crearea unui cont de client în magazinul nostru online sau prin înregistrarea unei comenzi telefonice.

 

 1. Cum prelucrăm datele tale personale

Pentru a-ți putea oferi produse și servicii personalizate, respectiv cât mai apropiate de interesele tale, putem prelucra date personale care permit identificarea preferințelor și/sau a comportamentului tău, inclusiv prin procese automate, care nu presupun intervenție umană. Pentru aceasta, respectiv pentru comunicările de marketing direct, vom ține întotdeauna cont de opțiunile tale.

Ca să fie cât mai simplu pentru tine, trebuie să știi că poți să verifici și să modifici oricând acordurile existente prin aplicația noastră de administrare a datelor accesând formularul de administrare date sau solicitând acest lucru la adresa de e-mail: dpo@viatasisanatate.ro  

 

 1. Comunicăm datele tale personale către terțe entități

Pentru a-ți oferi servicii cât mai competitive, pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce ne revin sau în alte scopuri legitime este posibil să transmitem datele tale personale către autorități publice, împuterniciți către care am externalizat furnizarea anumitor servicii din România sau din afara ei sau a Uniunii Europene/Spațiului Economic European, asigurându-ne însă întotdeauna că există garanții adecvate pentru protejarea datelor tale.

Pentru gestionarea mesajelor de informare (newsletter), Editura Viață și Sănătate, folosește serviciile oferite de SC Dazoot Software SRL, cu sediul în București, Sector 1, Str. Tehodor Aman, Nr. 15, Etaj 2, Apartament 6, J40/6234/2004, RO16341900 ale cărei servicii de editare și livrare a mesajelor newsletter sunt realizate prin intermediul platformei https://ssl.newsman.app

Datele tale stocate pe serverele SC Dazoot Software SRL, sunt criptate, Editura Viață și Sănătate, fiind singura entitate care are dreptul de a folosi aceste date.

 

 1. Cât timp prelucrăm datele tale cu caracter personal

Datele tale personale sunt prelucrate pe tot parcursul relației noastre contractuale și/sau până la modificare opțiunilor tale. Te informăm că ai posibilitatea de a solicita ștergerea tuturor datelor tale din bazele noastre de date, cu excepția situațiilor în care legislația în vigoare impune alte condiții speciale de păstrare și arhivare a datelor.

 

 1. Care sunt drepturile tale și cum pot fi exercitate

Pe lângă drepturile existente, de la data aplicării Regulamentului beneficiezi de drepturi adiționale. Iată lista completă a drepturilor pe care le ai:

6.1 - Dreptul la informare – poți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor tale personale;

6.2 - Dreptul la rectificare – poți rectifica datele personale inexacte sau le poți completa;

6.3 - Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – poți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;

6.4 - Dreptul la restricționarea prelucrării - poți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contești exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;

6.5 - Dreptul de opoziție – poți să te opui, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;

6.6 - Dreptul la portabilitatea datelor - poți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ai furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau poți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;

6.7 - Dreptul de a depune plângere - poți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

6.8 - Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul tău, ți-l poți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;

6.9 - Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: poți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, iți poți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și poți contesta decizia.

 

Îți poți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte ușor, prin simpla trimitere a unei solicitări la sediul nostru din Pantelimon, str. Cernica 101, Ilfov, la adresa de e-mail: dpo@viatasisanatate.ro

 

În plus, am numit o persoană pentru Protecția Datelor care poate fi contactat dacă există nelămuriri cu privire la orice aspect ce ține de protecția datelor personale, prin transmiterea unei cereri la datele de contact anterior menționate.


Nu în ultimul rând, trebuie să știi că informațiile complete și permanent actualizate privind prelucrarea datelor personale le vei putea găsi începând cu 25 mai 2018 pe site-ul nostru, la adresa https://www.viatasisanatate.ro

Editura Viata si Sanatate Editura Viata si Sanatate


Ofertă Ziua celor mici 2017 - limba maghiară

2017-05-19 10:36:19

422 descarcari


Ofertă Ziua celor mici 2017

2017-05-15 10:57:16

326 descarcari


Devoțional de seară 2017 (15 zile) - format epub

2016-12-08 19:50:36

803 descarcari


Devoțional 2017 pentru femei (15 zile) - format epub

2016-12-06 14:52:19

636 descarcari


Prelegeri săptămâna de rugăciune - 2016

2016-11-29 12:35:46

2652 descarcari


Devoțional 2017 sample (15 zile) - format epub

2016-11-24 11:11:13

779 descarcari


Oferta de carte limba română pentru - 16 noiembrie 2016

2016-10-25 11:03:14

1034 descarcari


Oferta de carte limba maghiară pentru - 16 noiembrie 2016

2016-10-25 11:01:52

553 descarcari


Informații abonamente 2017 - EUR (Europa)

2016-07-18 15:11:54

993 descarcariEditura Viata si Sanatate SRL
CUI: RO6710635
RC: J23/3442/2012

Pentru comenzi si informatii, nu ezitati sa ne contactati la:
021 323 00 20
0740 10 10 34

Strada Cernica nr. 101, Pantelimon