Editura Viata si Sanatate pe Issuu
Editura Viata si Sanatate pe Youtube
Editura Viata si Sanatate pe Facebook
Editura Viata si Sanatate pe Twitter

DUMNEZEU ARE NEVOIE DE TALENTELE NOASTRE

16 Mar 2019

Noi suntem împreună-lucrători cu Dumnezeu.  1 Corinteni 3:9

 

Faptul că suntem datori lui Dumnezeu și că suntem cu totul dependenți de El ar trebui să ne determine să-L recunoaștem ca Dătătorul tuturor binecuvântărilor noastre, iar darurile noastre să constituie o recunoaștere a acestui lucru. Din darurile pe care ni le-a dat, El cere ca o parte să-I fie returnată. Dând Domnului ceea ce I Se cuvine, noi declarăm lumii că toate îndurările de care beneficiem sunt de la El și că tot ceea ce avem Îi aparține Lui. (…)

Când iudeii își țineau slujbele de recunoștință după culegerea roadelor naturii, ei aduceau jertfe lui Dumnezeu. Pentru noi poate părea ciudat că, în ocaziile acelea de bucurie, jertfele constituiau o parte atât de importantă; iar în privința aparențelor exterioare, era o combinație ciudată aceea de a amesteca sacrificiile de animale cu exprimarea bucuriei. Însă această manifestare era clădită pe adevărata temelie, căci Hristos Însuși era obiectul acestor servicii ceremoniale. Când, la aceste ocazii de sărbătoare, se vărsa sânge pentru a Se aduce jertfe lui Dumnezeu, poporul nu Îi mulțumea doar pentru îndurările Sale prezente, ci și pentru făgăduința unui Mântuitor și, prin aceste manifestări, era exprimat adevărul că, fără vărsarea sângelui Fiului lui Dumnezeu, nu ar putea exista iertare de păcate.

Dumnezeu a încredințat talente bărbaților și femeilor pentru ca ei să poată fi mai bine echipați pentru a-I aduce onoare și slavă. Unora, El le-a încredințat mijloace materiale; pe alții i-a înzestrat cu diferite calități pentru slujire; altora le-a dat tact și influență. Unii au cinci talanți, alții doi, alții unul. De la cel mai mare la cel mai mic, fiecăruia i s-a încredințat un anumit dar. Acești talanți nu ne aparțin nouă. Ei aparțin lui Dumnezeu. El ni i-a încredințat nouă ca să-i folosim în mod conștiincios, iar într-o zi ne va cere socoteală pentru ei.

Marea lecție pe care trebuie să o învățăm zi de zi este aceea că suntem administratori ai darurilor lui Dumnezeu – ispravnici ai banilor, rațiunii, intelectului, ai influenței. Ca ispravnici ai darurilor Domnului, noi trebuie să punem la lucru acești talanți, oricât de mici ar fi ei. (…)

Oricât de mic ar părea talantul tău, folosește-l în slujba lui Dumnezeu căci El are nevoie de el. Dacă acesta este folosit în mod înțelept, tu poți aduce un suflet la Dumnezeu și acesta își poate, de asemenea, consacra puterile în slujba Stăpânului. Acel suflet poate câștiga alte suflete și, în felul acesta, un singur talant folosit cu credincioșie poate câștiga mai mulți. – Review and Herald, 24 noiembrie 1896


PE URMELE PAȘILOR DOMNULUI HRISTOS

15-03-2019

Să aveți în voi gândul acesta, care era și în Hristos Isus: El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe Sine Însuși și a luat chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor.  Filipeni 2:5-7

 

EXEMPLU DE RUGĂCIUNE

14-03-2019

Cine seamănă puțin, puțin va secera, iar cine seamănă mult, mult va secera.  2 Corinteni 9:6


Editura Viata si Sanatate SRL
CUI: RO6710635
RC: J23/3442/2012

Pentru comenzi si informatii, nu ezitati sa ne contactati la:
021 323 00 20
0740 10 10 34

Strada Cernica nr. 101, Pantelimon