Editura Viata si Sanatate pe Issuu
Editura Viata si Sanatate pe Youtube
Editura Viata si Sanatate pe Facebook
Editura Viata si Sanatate pe Twitter
`

Construiește-ți o corabie, Noe

06 Dec 2019

Fă-ți o corabie din lemn de chiparos.  Geneza 6:14

 

Într-un timp foarte scurt de la primul păcat al lui Adam, păcatul s-a înmulțit și s-a răspândit ca lepra. Prin natura sa, păcatul crește. Din generație în generație, păcatul s-a întins ca o boală contagioasă. Ura față de Legea lui Dumnezeu – și ca o consecință ura față de orice fel de bunătate – a devenit universală. Lumea era în pruncia ei, totuși, după ce a apărut prima dată păcatul, acesta a devenit de îndată înfricoșător prin proporțiile sale până când a inundat lumea. Dumnezeu, care i-a creat pe oameni și le-a dat cu mână largă darurile generoase ale Providenței Sale, era desconsiderat și disprețuit chiar de cei care beneficiaseră de darurile Sale… Totuși, fără a ține seama de faptul că păcătoșii L-au uitat pe Binefăcătorul lor generos, Dumnezeu nu i-a neglijat și nu S-a întors de la ei ca să-i lase să piară în nelegiuirea și silnicia lor, fără a-i face conștienți de ticăloșia lor și de urmările călcării Legii Sale. El le-a trimis continuu mesaje de avertizare și rugăminți de a se întoarce. (…)

Dumnezeu, pe care oamenii L-au desconsiderat și dezonorat și de a cărui iubire plină de îndurare și bunăvoință au abuzat, avea încă milă de neamul omenesc și, în dragostea Sa, a oferit un refugiu pentru toți cei care erau gata să-l accepte. El i-a spus lui Noe să construiască o corabie și în același timp să predice locuitorilor lumii că Dumnezeu va trimite un potop de ape pe pământ pentru a-i distruge pe cei nelegiuiți. Dacă aveau să creadă în solie și să se pregătească pentru acel eveniment prin pocăință și reformă, ei aveau să primească iertare și să fie salvați. Dumnezeu nu a luat Duhul Său de la neamul omenesc fără să-i avertizeze de rezultatul sigur al călcării Legii Sale.

Duhul lui Dumnezeu a continuat să lupte cu cei răzvrătiți până când timpul specificat de Dumnezeu aproape a expirat, când Noe și familia sa au intrat în corabie, iar mâna lui Dumnezeu a închis ușa corăbiei. Mila a părăsit tronul de aur, încetând să mai mijlocească pentru omenire.

Fără a ține seama că Dumnezeu lucra pentru a-i atrage pe păcătoși la Sine prin Duhul Său cel Sfânt, în răzvrătirea lor, ei se îndepărtau de Dumnezeu și se împotriveau continuu cerințelor iubirii infinite. Noe s-a ridicat cu noblețe în mijlocul unei lumi care Îl desconsidera pe Dumnezeu și se complăcea în tot felul de dezmățuri, ceea ce a condus la nelegiuiri și violență de tot felul… Ce spectacol pentru lume în timp ce Noe, prin ascultarea sa, stă conectat la Dumnezeu în contrast cu lumea! – Signs of the Times, 20 decembrie 1877


Ca în zilele lui Noe

05-12-2019

Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ.  Geneza 6:5

Înainte-mergătorul Domnului Hristos

04-12-2019

Va merge înaintea lui Dumnezeu, în duhul și puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinților la copii și pe cei neascultători, la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți, ca să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru El.  Luca 1:17


Editura Viata si Sanatate SRL
CUI: RO6710635
RC: J23/3442/2012

Pentru comenzi si informatii, nu ezitati sa ne contactati la:
021 323 00 20
0740 10 10 34

Strada Cernica nr. 101, Pantelimon