Editura Viata si Sanatate pe Issuu
Editura Viata si Sanatate pe Youtube
Editura Viata si Sanatate pe Facebook
Editura Viata si Sanatate pe Twitter
`

AJUNGE ZILEI NECAZUL EI

06 Jul 2020

Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui,
şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.
Nu vă îngrijoraţi dar de ziua de mâine;
căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăşi.
Ajunge zilei necazul ei.
Matei 6:33-34

 

Învățăturile despre încrederea în Dumnezeu ocupă o bună parte a Bibliei. Înainte de a încheia Predica de pe Munte, Isus amintește de atenția pe care o dă Dumnezeu păsărilor și florilor, cu aplicație la încrederea implicită pe care credincioșii trebuie să o aibă în El: „Aşa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puţin credincioşilor? Nu vă îngrijoraţi dar, zicând: «Ce vom mânca?» sau: «Ce vom bea?» sau: «Cu ce ne vom îmbrăca?» Fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc ştie că aveţi trebuinţă de ele” (Matei 6:30-32).

Îngrijorarea pentru nevoile de bază ale vieții, nesiguranța cu privire la cum vor fi acestea satisfăcute în vreme de criză, dorința de a ne asigura un viitor prosper sunt juste și oportune într-o lume instabilă, în care dificultățile pot schimba, în scurt timp, bunăstarea noastră. De ce S-a referit Isus la credința în Dumnezeu abordând aceste preocupări logice și legitime ale credinciosului? Aici, învățătura lui Isus se rezumă la trei principii:

1. Trebuie să evităm neliniștea, nesiguranța și lipsa de încredere care se nasc din necredință. Suntem credincioși, viața noastră este ancorată în făgăduințele lui Dumnezeu și, deși în aparență o situație poate părea fără ieșire, putem să ne amintim: „Cerul întreg este preocupat de bunul nostru mers. N-ar trebui să îngăduim ca problemele și îngrijorările vieții de fiecare zi să ne tulbure sufletul și să ne întunece fața” (Calea către Hristos, p. 88).

2. Să încercăm să luăm fiecare zi pe rând, pentru a nu ne scufunda din cauza problemelor zilei de mâine. „Îndeplinirea cu credincioşie a datoriilor zilei de astăzi este cea mai bună pregătire pentru încercările de mâine. Nu îngrămădiţi laolaltă toate răspunderile şi grijile zilei de mâine, adăugându-le zilei de azi” (Divina vindecare, p. 364).

3. Să Îl căutăm pe Domnul din toată inima și să lăsăm viața noastră în mâinile Lui. „Aceia care se călăuzesc după principiul că slujirea și cinstirea lui Dumnezeu trebuie să fie ținta supremă vor constata că necazurile pier și că înaintea lor se deschide o cărare netedă” (Hristos, Lumina lumii, p. 276).

Să luăm decizia de a fi fericiți doar pentru ziua de azi. Să profităm de bucuriile pe care ni le oferă Cerul. Să nu ne îngrijorăm de vreo zi care încă nu a venit, pentru că există în ceruri un Dumnezeu...


AMIN

05-07-2020

Iată ce zice Cel ce este Amin, 
Martorul credincios şi adevărat, Începutul zidirii lui Dumnezeu...
Apocalipsa 3:14

CĂCI ALE TALE SUNT ÎMPĂRĂŢIA, PUTEREA ŞI SLAVA

04-07-2020

Ale Tale sunt, Doamne, mărirea, puterea şi măreţia, veşnicia şi slava, 
căci tot ce este în cer şi pe pământ este al Tău! 
A Ta, Doamne, este domnia, căci Tu Te înalţi ca un stăpân mai presus de orice! 
De la Tine vin bogăţia şi slava, Tu stăpâneşti peste tot, în mâna Ta sunt tăria şi puterea, 
şi mâna Ta poate să mărească şi să întărească toate lucrurile.
1 Cronici 29:11-12


Editura Viata si Sanatate SRL
CUI: RO6710635
RC: J23/3442/2012

Pentru comenzi si informatii, nu ezitati sa ne contactati la:
021 323 00 20
0740 10 10 34

Strada Cernica nr. 101, Pantelimon