Editura Viata si Sanatate pe Issuu
Editura Viata si Sanatate pe Youtube
Editura Viata si Sanatate pe Facebook
Editura Viata si Sanatate pe Twitter

22-07-2018

D L M M J V S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Dar s-o ceară cu credinţă, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoieşte seamănă cu valul mării, tulburat şi împins de vânt încoace şi încolo. Iacov 1:6

 

Unii oameni nu au deloc tărie de caracter. Ei sunt ca o bilă de chit căreia îi poate fi dată orice formă posibilă. (…) Slăbiciunea, nehotărârea şi ineficienţa aceasta trebuie biruite. Există în caracterul creştin adevărat o fermitate ce nu poate fi modelată sau supusă de împrejurări adverse. Oamenii trebuie să aibă coloană morală, o integritate care nu se lasă flatată, mituită sau înspăimântată. (Mărturii, vol. 5, p. 297)

Avem un vrăjmaş puternic. (…) Când oamenii i se predau ca robi, Satana nu manifestă faţă de ei vrăjmăşia pe care le-o arată celor care poartă numele lui Hristos şi care se consacră slujirii lui Dumnezeu. Pe aceştia îi urăşte de moarte. Ştie că-L întristează pe Isus când îi aduce sub puterea înşelăciunilor sale, când îi răneşte, când le slăbeşte credinţa. (…) Satana le va îngădui să se odihnească puţin celor legaţi de carul lui ca sclavi, căci ei sunt captivii lui de bunăvoie; dar, când solia milei ajunge la ei şi când ei caută să scape de sub puterea sa ca să-L urmeze pe adevăratul Păstor, vrăjmăşia sa este trezită. (…) Conflictul dintre suflet şi Satana apare atunci când captivul începe să se smulgă din lanţ şi când tânjeşte după libertate. (…)

Aceia care doresc într-adevăr să fie învăţaţi de Dumnezeu şi să meargă pe calea Sa au făgăduinţa sigură că, dacă simt că le lipseşte înţelepciunea şi o cer de la Dumnezeu, El le-o va da cu mână largă şi fără mustrare. Apostolul spune: „Dar s-o ceară cu credinţă, fără să se îndoiască deloc.” (…) Crede, crede că Dumnezeu va face exact ce a făgăduit! Continuă să-ţi înalţi rugăciunile şi veghează, lucrează şi aşteaptă! Luptă-te lupta cea bună a credinţei! (Youth’s Instructor, 10 mai 1894)

Atâta vreme cât ne lăsăm purtaţi de curentul lumii, nu avem nevoie nici de pânze, nici de rame. Numai atunci când ne întoarcem împotriva curentului începe munca noastră. (Mărturii, vol. 6, p. 129)


AVEM NEVOIE DE MAI MULȚI OAMENI CA MOISE

21-07-2018

Poporul, văzând că Moise zăboveşte să se pogoare de pe munte, s-a strâns în jurul lui Aaron şi i-a zis: „Haide, fă-ne un dumnezeu care să meargă înaintea noastră, căci Moise, omul acela care ne-a scos din ţara Egiptului, nu ştim ce s-a făcut!” Exodul 32:1

DOI BRAVI TINERI ÎI PUN PE FUGĂ PE FILISTENI

20-07-2018

Ionatan a zis tânărului care-i purta armele: „Vino şi să pătrundem până la straja acestor netăiaţi împrejur. Poate că Domnul va lucra pentru noi, căci nimic nu împiedică pe Domnul să dea izbăvire printr-un mic număr ca şi printr-un mare număr.” 1 Samuel 14:6


Editura Viata si Sanatate SRL
CUI: RO6710635
RC: J23/3442/2012

Pentru comenzi si informatii, nu ezitati sa ne contactati la:
021 323 00 20
0740 10 10 34

Strada Cernica nr. 101, Pantelimon