Editura Viata si Sanatate pe Issuu
Editura Viata si Sanatate pe Youtube
Editura Viata si Sanatate pe Facebook
Editura Viata si Sanatate pe Twitter

16-11-2018

D L M M J V S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8

Prin care El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari şi scumpe ca prin ele să vă faceți părtaşi firii dumnezeieşti, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. 2 Petru 1:4

 

Este datoria fiecărui copil al lui Dumnezeu să-şi îmbogățească mintea cu adevărurile divine. Cu cât va face mai mult acest lucru, cu atât va avea mai multă forță şi claritate a minții, ca să cuprindă lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Va fi din ce în ce mai plin de zel şi de vigoare, pe măsură ce principiile adevărului sunt puse în practică în viața zilnică.

Viața spirituală este elementul care aduce binecuvântare asupra omului. Cel care va fi în armonie cu Dumnezeu va depinde în mod constant de El pentru putere. „Voi fiți dar desăvârşiți, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit” (Matei 5:48). Ar trebui să fie lucrarea vieții noastre aceea de a merge mereu înainte spre desăvârşirea caracterului creştin, străduindu-ne întotdeauna pentru conformarea față de voia lui Dumnezeu. Eforturile începute aici vor continua de-a lungul veşniciilor. Progresul făcut aici ne va însoți atunci când vom intra în viața viitoare.

Aceia care au preluat în viața lor blândețea Domnului Hristos, puritatea şi iubirea Sa vor fi bucuroşi în Dumnezeu şi vor răspândi lumină şi bucurie asupra celor din jur. Gândul că Hristos a murit pentru a obține pentru noi darul vieții veşnice este suficient pentru ca din inimile noastre să pornească cele mai sincere si calde mulțumiri, iar de pe buzele noastre – cele mai entuziaste laude. Făgăduințele lui Dumnezeu sunt bogate, depline şi fără plată. Oricine doreşte ca, în puterea Domnului Hristos, să se supună condițiilor, poate cere pentru sine împlinirea acestor promisiuni, cu toată bogăția lor de binecuvântări. Fiind astfel din abundență aprovizionat din tezaurul lui Dumnezeu, cel în cauză poate, în călătoria vieții sale, să se poarte „astfel într-un chip vrednic de Domnul, ca sa-l [fie] plăcu[t] în orice lucru“ (Coloseni 1:10), printr-un exemplu bun fiind o binecuvântare pentru semenii săi şi onorându-L pe Creatorul său. În timp ce îi va păzi pe urmaşii Săi de încrederea în sine, amintindu-le: „Fără Mine nu puteți face nimic”, Mântuitorul nostru adaugă în aceeaşi măsură, pentru încurajarea noastră, asigurarea binevoitoare: „Cine rămâne în Mine... aduce multă roadă.” (Review and Herald, 20 septembrie 1881)


DESȚELENEȘTE OGORUL PĂRĂGINIT

15-11-2018

Semănați potrivit cu neprihănirea şi veți secera potrivit cu îndurarea. Desțeleniți-vă un ogor nou! Este vremea să căutați pe Domnul, ca să vină şi să ploaie mântuire. Osea 10:12

DUMNEZEU NU LIMITEAZĂ ÎNAINTAREA NOASTRĂ

14-11-2018

Pentru ca astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul ca să-l fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune şi crescând în cunoştința lui Dumnezeu, întăriți cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare şi îndelungă răbdare cu bucurie… Coloseni 1:10,11


Editura Viata si Sanatate SRL
CUI: RO6710635
RC: J23/3442/2012

Pentru comenzi si informatii, nu ezitati sa ne contactati la:
021 323 00 20
0740 10 10 34

Strada Cernica nr. 101, Pantelimon