Editura Viata si Sanatate pe Issuu
Editura Viata si Sanatate pe Youtube
Editura Viata si Sanatate pe Facebook
Editura Viata si Sanatate pe Twitter
`

FIECARE CREDINCIOS ESTE UN PROFET

29 Jan 2020

Du-te acum – zice Domnul – de scrie aceste lucruri înaintea lor pe o tăbliţă
şi sapă-le într-o carte ca să rămână până în ziua de apoi,
ca mărturie pe vecie şi în veci de veci.

Isaia 30:8

 

Înainte de revelația scrisă, adevărurile religioase se transmiteau prin învățare orală. Extraordinara longevitate a patriarhilor antediluvieni și memoria lor prodigioasă înlăturau din acest sistem inconveniente care, mai târziu, au făcut necesară redactarea scrierilor canonice. La început, istoria lui Isus, relatată după mărturia ucenicilor, a fost și ea orală.

Marele miracol al istoriei lui Israel și al bisericii este profeția, orală și scrisă. Dar de ce a ales Dumnezeu acest mijloc? Pentru că era perfect adaptat tuturor oamenilor din orice epocă. Prin profet, Dumnezeu Se coboară la nivelul omului, folosește limbajul lui și, respectând personalitatea instrumentului ales, sigilează mesajul cu autoritatea Sa, printr-un «așa zice Domnul».

Profetismul are rolul de a pregăti poporul pentru prima și a doua venire a lui Mesia. De asemenea, menirea lui este de a le aminti copiilor Săi că Dumnezeu are un reprezentant în mijlocul poporului Său, cineva care să îi ghideze, să îi orienteze, care să Îi poarte Numele, să-i conducă în timp de criză și să le transmită voia Sa. Aceasta este modalitatea prin care omul poate colabora la planul de mântuire, având în vedere că nu este doar receptorul unui mesaj, ci că îl trăiește el însuși și îl transmite și altora. Ca urmare, credinciosul autentic este un profet printre necredincioși.

Mesajele profetice nu au ca scop satisfacerea curiozității deșarte a oamenilor, ci acela de a-i îndemna să creadă în suveranitatea și în Providența divină, odată ce evenimentele anunțate se împlinesc. Prin profetism, omul are acces la cunoașterea lui Dumnezeu, a planurilor Sale, precum și la speranță. Așa dispare teama de un viitor necunoscut, de inevitabilitatea morții ca sfârșit absolut. Ele sunt înlocuite de încredere și dragoste, ca reflectare a dragostei divine revelate.

Dumnezeu a ales profetismul, cuvântul (oral sau scris), ca mijlocul de care era nevoie pentru a salva omenirea. Și el va dăinui până atunci când va fi din nou posibilă comunicarea directă, odată cu reașezarea tuturor lucrurilor.

Astăzi suntem chemați să vestim unei lumi aflate în criză speranța revenirii lui Isus. Asemenea profeților de altădată, nu trebuie să ne așteptăm nici la recunoștință, nici la aplauze, ci mai degrabă la opoziție, la dificultăți și la obstacole. Dar ce privilegiu este să primești, să trăiești și să transmiți mesajul mântuirii! Nimic în viață nu se poate compara cu această binecuvântare!


DE LA DUMNEZEUL ASCUNS LA DUMNEZEUL BIBLIEI

28-01-2020

Dar Tu ești un Dumnezeu care Te ascunzi, 
Tu, Dumnezeul lui Israel, Mântuitorule!

Isaia 45:15

CA LA ÎNCEPUT

27-01-2020

Bunătăţile Domnului nu s-au sfârşit, 
îndurările Lui nu sunt la capăt, 
ci se înnoiesc în fiecare dimineaţă. 
Şi credincioşia Ta este atât de mare!

Plângerile lui Ieremia 3:22-23

 


Editura Viata si Sanatate SRL
CUI: RO6710635
RC: J23/3442/2012

Pentru comenzi si informatii, nu ezitati sa ne contactati la:
021 323 00 20
0740 10 10 34

Strada Cernica nr. 101, Pantelimon