Editura Viata si Sanatate pe Issuu
Editura Viata si Sanatate pe Youtube
Editura Viata si Sanatate pe Facebook
Editura Viata si Sanatate pe Twitter

DUMNEZEU REVELAT ÎN NATURĂ ȘI PRIN DOMNUL ISUS

22 Mar 2019

În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii, când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El.  Romani 1:20

 

Lucrările create de Dumnezeu constituie o istorie ilustrată a lucrării Sale răscumpărătoare. Soarele își face lucrarea încredințată lui de slujire a naturii, atât a celei însuflețite, cât și a celei neînsuflețite. El face ca pomii să crească și să își aducă roadele lor binecuvântate. El face ca vegetația să înflorească și să fie în folosul tuturor. Și luna își are misiunea ei. Ea luminează în timpul nopții spre binele nostru, și stelele de asemenea sunt conduse pe cer pentru bucuria lumii. Niciunul dintre noi nu poate înțelege pe deplin lucrarea acestor străjeri tăcuți, însă toți au o anumită lucrare încredințată lor.

Și apele cele adânci au locul lor în marele plan al lui Dumnezeu. Munții și stâncile constituie subiecte de meditație și conțin lecții pentru cel ce vrea să învețe. Toate lucrurile din natură – de la floarea cea mai mică la iarba care îmbracă pământul cu verdele ei – proclamă bunătatea și iubirea lui Dumnezeu față de noi. (…)

Gândurile și lucrările Sale sunt atât de conectate unele de altele, încât noi putem citi în natură marea iubire a lui Dumnezeu pentru o lume decăzută. Universul conține o mare capodoperă a Înțelepciunii infinite în nenumăratele Sale lucrări atât de diferite, care, în varietatea lor fără seamăn, formează un întreg desăvârșit.

La o cercetare atentă, se poate vedea că intervențiile fără număr ale lui Dumnezeu în lumea naturală au legătură unele cu altele, iar atunci când urmărim aceste verigi din lanțul Providenței, noi suntem conduși să Îl cunoaștem mai bine pe marele Creator. Acesta este un adevăr demn de studiul nostru atent. Domnul Isus Hristos este Acela care realizează marea unitate; El posedă însușirile care armonizează toate diferențele. Iar El, Darul mai presus de toate celelalte, a fost dăruit lumii noastre pentru a da expresie inimii și caracterului lui Dumnezeu, astfel ca orice ființă inteligentă care dorește să Îl poată vedea pe Dumnezeu descoperit prin Fiul Său. Toate aceste lucruri au fost date de Dumnezeu familiei omenești... Ați văzut lucrările creației lui Dumnezeu ca fiind pregătite de mâna Sa pentru a sluji fericirii familiei omenești?

Pe cei care sunt credincioși în lucrarea lor îi așteaptă o răsplată prețioasă. Ei vor avea un cămin în locașurile pe care Domnul Hristos S-a dus să le pregătească pentru cei ce-L iubesc și așteaptă revenirea Sa. – Youth’s Instructor, 19 august 1897


DRAGOSTEA LUI ISUS, VĂZUTĂ ÎN NORI

21-03-2019

Curcubeul Meu, pe care l-am așezat în nori, el va sluji ca semn al legământului dintre Mine și pământ ... apele nu se vor mai face un potop ca să nimicească orice făptură.  Geneza 9:13-15

ÎNDURĂRILE FĂRĂ NUMĂR ALE LUI DUMNEZEU

20-03-2019

Isus i-a zis: „Dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este Cel ce-ți zice: «Dă-mi să beau», tu singură ai fi cerut să bei, și El ți-ar fi dat apă vie.”  Ioan 4:10

 


Editura Viata si Sanatate SRL
CUI: RO6710635
RC: J23/3442/2012

Pentru comenzi si informatii, nu ezitati sa ne contactati la:
021 323 00 20
0740 10 10 34

Strada Cernica nr. 101, Pantelimon