Editura Viata si Sanatate pe Issuu
Editura Viata si Sanatate pe Youtube
Editura Viata si Sanatate pe Facebook
Editura Viata si Sanatate pe Twitter
06 Feb 2019

Vă spun că le va face dreptate în curând. Dar când va veni Fiul omului, va găsi El credință pe pământ?  Luca 18:8

 

Când vedem semnele zilelor din urmă în jurul nostru, credem că Isus vine curând. Isus este Cel care a pus întrebarea în versetul de astăzi: „Va găsi El credință pe pământ?” Aș vrea să sugerez un acrostih, ale cărui componente vor arăta credința (FAITH) noastră în Dumnezeu.

F în acrostihul meu este pentru Tată. Dacă noi credem că Dumnezeu este Tatăl nostru, asta înseamnă că noi suntem copiii Lui. Isus i-a învățat pe ucenicii Săi să se adreseze lui Dumnezeu cu „Tatăl nostru care ești în ceruri” (Matei 6:9). De asemenea, Pavel a scris: „...care ne face să strigăm: «Ava!», adică «Tată!»”. Însuși Duhul adeverește împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu”(Romani 8:15,16).

A în acrostihul meu este pentru afecțiune. Când tânărul bogat l-a întrebat pe Isus ce poate face ca să aibă viață veșnică, El i-a spus să Îl iubească pe Dumnezeu cu toată inima lui, cu tot sufletul, cu toată puterea lui, cu tot cugetul lui și pe aproapele lui ca pe el însăși (Luca 10:27). Iubim pe Dumnezeu și pe oameni așa cum ne-a cerut Isus să facem? Isus a mai spus că trebuie să ne iubim chiar și dușmanii. Dumnezeu, prin Pavel, spune copiilor Lui să se „gândească la lucrurile de sus” (Coloseni 3:2).

În acrostihul meu, I este pentru influență. Îi influențăm pe alții spre bine? Isus spune: „Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri” (Matei 5:16). Când ne exercităm influența în numele lui Dumnezeu, alții văd reflexia lui Isus în noi și adesea vor să știe mai multe despre El.

Tîn acrostihul meu este pentru încredere. Acolo unde este dragoste pentru Dumnezeu, este de asemenea și încredere. Deoarece suntem oameni slabi și ușor înclinați spre păcat, avem nevoie să ne încredem în puterea divină pentru biruința asupra păcatului. Proverbele 3:5,6 ne mângâie cu: „Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta! Recunoaște-L în toate căile tale, și El îți va netezi cărările.” Dacă ne încredem pe deplin în Dumnezeu și acceptăm călăuzirea Lui, atunci cu siguranță vom fi gata să mergem în cer.

La sfârșit, Hîn acrostihul meu este pentru fericire. Psalmii 144:15 spune: „Ferice de poporul care stă astfel! Ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul!”

Credința noastră statornică în Dumnezeu se va manifesta în dragostea noastră pentru Tatăl ceresc, în încrederea în El și exercitarea corectă a influenței noastre pentru El. Acestea vor conduce la o fericire de nestăvilit, pe care o vom împărtăși bucuroase cu alții, împreună cu motivul credinței noastre: Isus.

Birdie Poddar


Editura Viata si Sanatate SRL
CUI: RO6710635
RC: J23/3442/2012

Pentru comenzi si informatii, nu ezitati sa ne contactati la:
021 323 00 20
0740 10 10 34

Strada Cernica nr. 101, Pantelimon