Editura Viata si Sanatate pe Issuu
Editura Viata si Sanatate pe Youtube
Editura Viata si Sanatate pe Facebook
Editura Viata si Sanatate pe Twitter
26 Nov 2018

În Iope, era o ucenică numită Tabita, nume care în tălmăcire se zice Dorca. Ea făcea o mulțime de fapte bune şi milostenii. Faptele 9:36

 

Iope, sau Iafo, este o aşezare în Palestina, pe țărmul Mediteranei, la circa 80 km nord de Gaza. Aici „trăia o femeie numită Dorca, ale cărei fapte bune o făcuseră să fie foarte mult iubită. Ea era o demnă ucenică a lui Isus şi viaţa ei fusese plină cu fapte de bunătate. Ea ştia cine avea nevoie de haine călduroase şi cine ducea lipsă de simpatie şi cu dragă inimă slujea celor săraci şi întristaţi. Degetele ei iscusite erau mult mai active decât limba ei”. (Faptele apostolilor, p. 132)

Dar vrăjmaşul a lovit-o năprasnic pe această credincioasă deosebită!… Tabita a murit!

În fața acestei nenorociri, ucenicii din Iope au chemat pe Petru, care, prin puterea Celui care a biruit moartea, s-a rugat pentru Tabita şi ea a fost readusă la viață!

„Dorca fusese de mare ajutor bisericii, şi Dumnezeu a socotit potrivit a o aduce înapoi din ţara vrăjmaşului, pentru ca priceperea şi puterea ei să poată fi mai departe o binecuvântare pentru alţii şi, de asemenea, pentru ca, prin această manifestare a puterii sale, lucrarea lui Hristos să fie întărită.” (Idem, p. 133)

„Această măreaţă lucrare de a scula morţii la viaţă a fost mijlocul de convertire la credinţa lui Isus a multora în Iope.” (Istoria mântuirii, p. 282)

„Minunea aceasta a fost cunoscută în toată cetatea Iope şi mulţi au crezut în Domnul.” (Faptele 9:42)

A murit Tabita din/în bisericile noastre? În unele, poate multe, da; dar sigur nu în toate! Ce este de făcut? Să-l chemăm pe Petru, ca să o învieze! Cine poate fi Petru azi? Orice slujitor al Domnului, orice creştin dedicat misiunii prin slujire voioasă, cu iubire şi sacrificiu, cu dragoste de nevoiaşi, ca Tabita.

Pentru că lucrarea de binefacere şi lucrarea misionară medicală sunt cele două brațe ale Evangheliei, care deschid calea către inimile oamenilor pentru a primi mântuirea Domnului Isus.

„După cum sporiţi în toate lucrurile: în credinţă, în Cuvânt, în cunoştinţă, în orice râvnă şi în dragostea voastră pentru noi, căutaţi să sporiţi şi în această binefacere.” (2 Corinteni 8:7)

Titu Ghejan, pastor, Conferința Muntenia

 


Editura Viata si Sanatate SRL
CUI: RO6710635
RC: J23/3442/2012

Pentru comenzi si informatii, nu ezitati sa ne contactati la:
021 323 00 20
0740 10 10 34

Strada Cernica nr. 101, Pantelimon