Editura Viata si Sanatate pe Issuu
Editura Viata si Sanatate pe Youtube
Editura Viata si Sanatate pe Facebook
Editura Viata si Sanatate pe Twitter
13 Sep 2018

„Eu”, a zis el, „sunt glasul celui ce strigă în pustie: „Neteziți calea Domnului!” Ioan 1:23

 

Identitatea profetului Maleahi, ultimul profet al Vechiului Testament, poate fi exprimată în cuvintele lui Ioan Botezătorul, primul profet al Noului Testament, care îl citează pe prorocul Isaia.

Maleahi este glasul Domnului, care Se adresează poporului Său: „V-am iubit!” De aceea: „Întoarceţi-vă la Mine, şi Mă voi întoarce şi Eu la voi, zice Domnul oştirilor” (Maleahi 1:2; 3:7).

Poporul era chemat să se întoarcă la „dragostea dintâi” în ceea ce priveşte:

-  Închinarea: respect şi ascultare față de Dumnezeu;

-  Familia: credincioşie în relaţiile de cămin;

-  Dăruirea: credincioşie în oferirea zecimii şi a darurilor.

Şi toate acestea în contextul judecăţii în care Domnul îi va curăţi pe cei care se pocăiesc şi va mărturisi împotriva celor ce rămân în păcat.

Contrastul dintre buni şi răi se evidenţiază chiar din cuvintele lor, ca un ecou a ceea ce a declarat Mântuitorul: „Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină şi din cuvintele tale vei fi osândit” (Matei 12:37). Pentru că de felul cum vorbeşti depinde dacă vei fi sau nu scris în cartea Domnului.

„Atunci şi cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul; Domnul a luat aminte la lucrul acesta şi a ascultat; şi o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea Lui, pentru cei ce se tem de Domnul, şi cinstesc Numele Lui. Ei vor fi ai Mei, zice Domnul oştirilor, Îmi vor fi o comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc Eu. Voi avea milă de ei cum are milă un om de fiul său, care-i slujeşte. Şi veţi vedea din nou atunci deosebirea dintre cel neprihănit şi cel rău, dintre cel ce slujeşte lui Dumnezeu şi cel ce nu-I slujeşte.” (Maleahi 3:16-18)

Mesajul lui Maleahi începe şi se termină cu temerea de Dumnezeu în contextul aşteptării venirii Domnului.

Ajută-ne, Doamne, să fim gata astăzi pentru venirea Ta!

Petrică Pîslaru, pastor, Conferința Moldova

 


Editura Viata si Sanatate SRL
CUI: RO6710635
RC: J23/3442/2012

Pentru comenzi si informatii, nu ezitati sa ne contactati la:
021 323 00 20
0740 10 10 34

Strada Cernica nr. 101, Pantelimon