Editura Viata si Sanatate pe Issuu
Editura Viata si Sanatate pe Youtube
Editura Viata si Sanatate pe Facebook
Editura Viata si Sanatate pe Twitter
07 Jun 2018

Împărăteasa de la miazăzi se va scula alături de neamul acesta în ziua judecății şi-l va osândi, pentru că ea a venit de la marginea pământului ca să audă înțelepciunea lui Solomon; şi iată că aici este Unul mai mare decât Solomon. Matei 12:42

 

Într-o anumită ocazie, interesaţi mai mult de show decât de pocăinţă, unii cărturari și farisei au cerut de la Domnul Isus Hristos să vadă un semn. În răspunsul pe care Domnul Hristos îl oferă, amintește trei exemple din Vechiul Testament: profetul Iona, bărbaţii din Ninive și împărăteasa din Seba.

Cele trei exemple erau de fapt tot atâtea semne pe care cei interesaţi le aveau deja și puteau fi mulţumiţi cu ele, fără să mai ceară un altul. Împărăteasa din Seba putea fi un semn? Categoric! Și iată motivele:

În primul rând, comportarea împărătesei din Seba îi condamnă pe cei necredincioși pentru că ea a fost interesată de relatările despre înţelepciunea lui Solomon și a parcurs o distanţă foarte mare ca să asculte înţelepciunea lui. Prin contrast, cărturarii și fariseii Îl aveau pe Isus în mijlocul lor – „Unul mai mare decât Solomon” –, dar nu realizau acest lucru. Din păcate, și astăzi se întâmplă la fel.

În al doilea rând, exemplul reginei din Seba îi condamnă pe necredincioși pentru că ea a crezut ce auzise despre înţelepciunea lui Solomon. În zilele noastre se pare că nu există ceva mai plăcut decât a pune la îndoială toate lucrurile sfinte.

În al treilea rând, remarcabil este că împărăteasa de la miazăzi și-a părăsit scaunul de domnie, deși în ţinuturile peste care domnea ar fi fost posibile comploturi pentru detronarea ei în timpul cât ar fi fost plecată. Să se expună o femeie care trăia în lux la astfel de pericole în încăpăţânarea de a călători până la Solomon? Ea a făcut-o și, prin aceasta, i-a condamnat pe toţi aceia care nu o fac.

„La încheierea vizitei, împărăteasa fusese atât de deplin învăţată de Solomon cu privire la izvorul înţelepciunii și priceperii lui, încât a exclamat: «Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul tău, care a binevoit să te pună pe scaunul de domnie al lui Israel! Pentru că Domnul iubește pentru totdeauna pe Israel, de aceea te-a pus împărat, ca să slujești și să faci dreptate» (1 Împăraţi 10:9).” (Profeţi și regi, cap. 4)

Cu adevărat, împărăteasa din Seba va condamna pe mulţi. Domnul Hristos o va chema ca martor.

Alex Jercan, pastor, Conferința Muntenia


Editura Viata si Sanatate SRL
CUI: RO6710635
RC: J23/3442/2012

Pentru comenzi si informatii, nu ezitati sa ne contactati la:
021 323 00 20
0740 10 10 34

Strada Cernica nr. 101, Pantelimon