Editura Viata si Sanatate pe Issuu
Editura Viata si Sanatate pe Youtube
Editura Viata si Sanatate pe Facebook
Editura Viata si Sanatate pe Twitter
30 Nov 2018

Și Iason i-a găzduit. Faptele 17:7

 

Dintre multele sale popasuri misionare, astăzi îl vom însoți pe apostolul Pavel la Tesalonic, unde, împreună cu Sila, rămâne trei săptămâni şi în fiecare Sabat Îl înalță pe Hristos înaintea ascultătorilor săi. „El L-a preamărit pe Hristos, a cărui lucrare înțeleasă cum se cuvine constituie cheia ce deschide Scripturile Vechiului Testament, făcând cu putință accesul la comorile sale bogate” (Faptele apostolilor, ed. 2011, p. 167). Lucrarea sa fiind încununată cu succes, mulți iudei, „o mare mulțime de greci temători de Dumnezeu şi multe femei de frunte au crezut şi au trecut de partea lui Pavel şi a lui Sila” (Faptele 17:4). Dar, ca şi în alte situații anterioare, apostolii au întâmpinat o dârză împotrivire. „Iudeii care nu crezuseră” erau „plini de pizmă” şi, unindu-se cu „nişte oameni fără căpătâi” (v. 5), au întărâtat întreaga cetate. Însă nu i-au găsit pe Pavel şi pe Sila. Atunci „au târât pe Iason […] înaintea dregătorilor cetății” (v. 6), acuzându-l că i-a găzduit şi spunând minciuni ticluite împotriva apostolilor. „Prin aceste vorbe, iudeii au tulburat norodul şi pe dregătorii cetății, care au dat drumul lui Iason şi celorlalți, numai după ce au căpătat de la ei un zălog” (v. 8-9). Temându-se de alte acte de violență, frații au trimis îndată, noaptea, pe Pavel şi pe Sila, la Bereea” (v. 10). „Vestirea Evangheliei a fost totdeauna dusă înainte, înfruntând împotrivire, primejdie, pierdere şi suferință.” (Ibidem, p. 64)

În toate timpurile au existat, există şi vor exista până la sfârşitul veacului iasoni care îi apără şi îi susțin pe slujitorii Domnului, riscând ca ei înşişi să fie prigoniți sau chiar pierzându-şi viața. Îți aminteşti de Rahav (Iosua 2), de preotul Ahimelec (1 Samuel 21), de Ebed-Melec (Ieremia 38), de Gamaliel (Faptele 5) şi de mii de alți apărători sau susținători ai vestitorilor Evangheliei, în toate epocile? Dumnezeu va răsplăti orice cuvânt de încurajare, orice faptă nobilă, orice găzduire, orice gest de apărare, orice pâine sau masă caldă oferite unui slujitor al Său.

Dacă astăzi sau mâine, într-un viitor foarte apropiat, vei vedea un sol al Evangheliei nedreptățit, calomniat sau prigonit, fii un iason temerar, cu suflet ales, oferindu-i sprijinul de care are nevoie! Mare va fi răsplata ta!

Magdalena  Toma, Arad


Editura Viata si Sanatate SRL
CUI: RO6710635
RC: J23/3442/2012

Pentru comenzi si informatii, nu ezitati sa ne contactati la:
021 323 00 20
0740 10 10 34

Strada Cernica nr. 101, Pantelimon