Editura Viata si Sanatate pe Issuu
Editura Viata si Sanatate pe Youtube
Editura Viata si Sanatate pe Facebook
Editura Viata si Sanatate pe Twitter
14 Jun 2018

Şi el i-a zis: „Şi eu sunt proroc ca tine; şi un înger mi-a vorbit din partea Domnului şi mi-a zis: «Adu-l acasă cu tine ca să mănânce pâine şi să bea apă.»” Îl mințea. 1 Împăraţi 13:18

 

Printre darurile oferite de Dumnezeu bisericii Sale pentru a-și îndeplini misiunea în lume a fost și darul prorociei. Este remarcabil de evidenţiat că toate binecuvântările pe care le-a oferit Dumnezeu familiei umane (Sabatul, căminul, munca, muzica, recreaţia…), au fost pervertite de vrăjmașul omului. Nici profeţia (prorocia) nu a fost ocolită. Așa se face că realitatea a fost distorsionată de falsitate și s-a încercat o deviere de la adevăr spre minciună. Cea mai eficientă metodă de a ne feri de această capcană este să cunoaștem pe deplin originalul.

Obiectivul profetului fals este acela de a-l abate pe slujitorul lui Dumnezeu de la porunca expresă primită de la El și să considere că Dumnezeu este schimbător și că Își modelează cuvântul potrivit circumstanţelor.

Profetul fals din relatarea noastră nu avea o chemare divină în această lucrare.

„Ar fi fost bine pentru proroc dacă s-ar fi ţinut de planul iniţial, acela de a se întoarce în Iudeea fără întârziere. În timp ce călătorea spre casă pe un alt drum, el a fost întâmpinat de un om în vârstă care pretindea a fi profet și care l-a minţit pe omul lui Dumnezeu.” (Profeți și regi, p. 72)

Prorocia acestui fals profet era îmbibată în minciună, nici nu putea și nici nu voia să procedeze altfel, căci inspiraţia lui venea de la „tatăl minciunii” (Ioan 8:44). El se complăcea să fie în slujba Diavolului.

Cuvântul sacru ne spune că profeţia autentică are menirea de a zidi, de a sfătui, de a salva (1 Corinteni 14:3). Dar acest profet fals nu a urmărit altceva decât distrugerea, nimicirea slujitorului lui Dumnezeu. Ce finalitate malefică, „demnă” de morbiditatea izvorului care a generat-o și a alimentat-o!

Cine l-a învăţat pe acest pseudoprofet să apeleze la simţăminte și să pedaleze pe sentimentalism până când raţiunea adevăratului profet a fost îngenuncheată? Ce dureros când stăpânirea de sine este jertfită pe altarul satisfacţiilor firești, efemere!

Și ca să se evidenţieze „arta diabolică” pe deplin, ironia și sarcasmul exprimate prin deplângerea sorţii semenului său: „Vai, frate!”, sunt de-a dreptul cutremurătoare. Vai, ce slab ai fost, vai ce josnică soartă ţi-ai ales, vai ce naivitate ai demonstrat!

Doamne, ferește-mă să nu negociez vreodată justeţea și valabilitatea principiilor Cuvântului Tău! Ajută-mă să-mi înfrânez apetitul și să aleg să domine raţiunea în viaţa mea! Păstrează-mă în vremurile de criză să recunosc glasul Tău!

Constantin Ciobanu, pastor, Conferința Moldova


Editura Viata si Sanatate SRL
CUI: RO6710635
RC: J23/3442/2012

Pentru comenzi si informatii, nu ezitati sa ne contactati la:
021 323 00 20
0740 10 10 34

Strada Cernica nr. 101, Pantelimon