Editura Viata si Sanatate pe Issuu
Editura Viata si Sanatate pe Youtube
Editura Viata si Sanatate pe Facebook
Editura Viata si Sanatate pe Twitter
10 Jan 2019

Dacă rămâneți în Mine și dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Ioan 15:7

 

Rugăciunea reprezintă mijlocul prin care se obțin binecuvântări care altfel nu ar putea fi primite. Patriarhii au fost oameni ai rugăciunii și Dumnezeu a făcut lucruri mari pentru ei. Când a părăsit casa tatălui său și s-a dus într-o țară străină, Iacov s-a rugat în căință umilă, iar Domnul i-a răspuns printr-un vis în timpul nopții. El a văzut o scară luminoasă și strălucitoare, cu capătul rezemat pe pământ și cu vârful atingând cerul înalt... După aceea, pe când se întorcea la casa tatălui său, s-a luptat toată noaptea cu Fiul lui Dumnezeu, chiar până la revărsatul zorilor, și a biruit. I-a fost dată asigurarea: „Numele tău nu va mai fi Iacov, ci te vei chema Israel; căci ai luptat cu Dumnezeu și cu oameni și ai fost biruitor.”

Iosif s-a rugat și a fost ferit de păcat în mijlocul influențelor menite a-l îndepărta de Dumnezeu. Când a fost ispitit să se abată de pe calea curăției și integrității, el a spus: „Cum aș putea să fac un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu?”

Moise, care petrecea mult timp în rugăciune, era cunoscut ca fiind cel mai blând om de pe fața pământului. Pentru blândețea și umilința sa, el a fost onorat de Dumnezeu și și-a adus la îndeplinire cu credincioșie responsabilitățile înalte, nobile și sacre ce i-au fost încredințate. În timp ce îi conducea pe copiii lui Israel prin pustie, se părea că aceștia urmau să fie nimiciți din cauza murmurării și a răzvrătirii lor. Însă Moise s-a înfățișat înaintea adevăratei Surse de putere; el a prezentat cazul înaintea Domnului. (…)

Daniel a fost un om al rugăciunii, și Dumnezeu i-a dat înțelepciune și tărie ca să reziste tuturor influențelor care conspirau să-l atragă în cursa necumpătării. Încă pe când era tânăr, a fost un titan în ce privește moralitatea prin puterea Celui Preaînalt...

În temnița din Filipi, în timp ce sufereau lovituri cumplite, cu picioarele în butuci, Pavel și Sila se rugau și înălțau cântări de laudă lui Dumnezeu, și îngeri din ceruri au fost trimiși pentru a-i salva. Pământul s-a cutremurat când au apărut acești mesageri cerești, iar porțile închisorii s-au deschis, eliberându-i pe cei întemnițați... Trebuie să ne desprindem de pământ și să ne prindem continuu de cer. – Signs of the Times, 14 august 1884


Editura Viata si Sanatate SRL
CUI: RO6710635
RC: J23/3442/2012

Pentru comenzi si informatii, nu ezitati sa ne contactati la:
021 323 00 20
0740 10 10 34

Strada Cernica nr. 101, Pantelimon