Editura Viata si Sanatate pe Issuu
Editura Viata si Sanatate pe Youtube
Editura Viata si Sanatate pe Facebook
Editura Viata si Sanatate pe Twitter
05 Aug 2018

În cel dintâi an al lui Cirus, împăratul perşilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia, Domnul a trezit duhul lui Cirus, împăratul perşilor, care a pus să se facă prin viu grai şi prin scris această vestire în toată împărăția lui: „Aşa vorbeşte Cirus, împăratul perşilor: «Domnul, Dumnezeul cerurilor, mi-a dat toate împărățiile pământului şi mi-a poruncit să-I zidesc o casă la Ierusalim în Iuda. Cine dintre voi este din poporul Lui? Domnul, Dumnezeul lui, să fie cu el şi să plece!»” 2 Cronici 36:22-23

 

Cirus II, sau cel Mare, regele persan din dinastia Ahemenizilor, urcă pe tron pe la 559 î.Hr., câștigă supremaţia asupra mezilor, cucerește regatul bogat al Lydiei, mărșăluiește prin Asiria, apoi intră în Babilonul cucerit prin devierea cursului Eufratului, ca un eliberator în aclamațiile poporului.

Conform inscripţiilor Cilindrului lui Cirus, acesta a dat un decret în primul an al domniei lui prin care a oferit posibilitatea popoarelor exilate să se întoarcă în ţările lor. Astfel li se permite evreilor să se întoarcă la Ierusalim și să reconstruiască Templul pe cheltuiala împăratului, decret la care se referă Ezra 6.

Profetul Isaia îl prezintă pe Cirus ca fiind păstorul lui Dumnezeu, care va împlini toată voia lui Dumnezeu și care va zice despre Ierusalim să fie zidit iarăși, iar despre Templu să îi fie puse din nou temeliile (vezi Isaia 44:28).

Domnul îl prezintă pe Cirus ca fiind unsul Său, pe care îl ţine de mână să doboare neamurile, să dezlege brâurile regilor, să deschidă porţile pentru a nu se mai închide. Dumnezeu avea să-i netezească drumurile de munte, să sfărâme ușile de aramă și să rupă zăvoarele de fier. De asemenea, avea să-i dea vistierii ascunse, bogăţii îngropate, ca să știe că este Domnul, Dumnezeul lui Israel, care îl cheamă pe nume, îi vorbește cu bunăvoinţă înainte de a-L cunoaște.

Toate aceste binecuvântări i-au fost oferite acestui rege pentru că Dumnezeu are dragoste pentru robul său Iacob, pentru alesul Său Israel, ca să se știe de la răsărit până la apus că, în afară de Domnul, nu este alt Dumnezeu.

„El apreciază biserica Sa nu pentru avantajele exterioare, ci pentru evlavia sinceră care o deosebește de lume.” (Profeţi și regi, p. 566)

Astăzi privește la lucrarea pe care o face Mesia în viaţa ta, așa cum este oglindită în chemarea lui Cirus!

Gabriel Hațegan, pastor, Conferința Transilvania de Nord


Editura Viata si Sanatate SRL
CUI: RO6710635
RC: J23/3442/2012

Pentru comenzi si informatii, nu ezitati sa ne contactati la:
021 323 00 20
0740 10 10 34

Strada Cernica nr. 101, Pantelimon