Editura Viata si Sanatate pe Issuu
Editura Viata si Sanatate pe Youtube
Editura Viata si Sanatate pe Facebook
Editura Viata si Sanatate pe Twitter
05 Jun 2018

Benaia, fiul lui Iehoiada, fiul unui om din Cabțeel, om viteaz şi vestit prin faptele lui mari. 2 Samuel 23:20

 

Benaia era un levit, fiul preotului Iehoiada. El a fost căpetenia cheretiţilor și a peletiţilor (2 Samuel 8:18). Era un bărbat curajos, care a coborât într-o groapă pentru apă și a ucis acolo un leu. Altă dată a omorât doi mari eroi moabiţi. Înarmat numai cu un toiag, s-a năpustit asupra unui egiptean fioros și, smulgându-i suliţa din mână, l-a ucis cu ea. Era cel mai cu vază dintre cei treizeci de viteji ai lui David, dar nu a ajuns la înălţimea altor trei din faţa sa.

Însă adevărata înălţime a lui Benaia a fost credincioșia sa. Dând dovadă de un caracter integru, fiind caracterizat de Biblie ca „om viteaz și vestit prin faptele lui mari”, împăratul „David l-a primit între sfetnicii lui de aproape” (2 Samuel 23:23). Din această poziţie, Benaia, ca fiu de preot, a putut să vadă dispoziţia lui David de a-L întreba pe Dumnezeu și consideraţia pe care marele profet o avea faţă de Dumnezeu.

Benaia și garda regală i-au rămas fideli lui David în timpul răscoalei lui Absalom și a lui Adonia. David îi poruncește lui Benaia să-l escorteze pe Solomon până la Ghihon și să-l ungă ca împărat (1 Împăraţi 1:38). Mai târziu, în calitate de șef al gărzii, primește poruncă de la Solomon să-i execute pe Adonia, Ioab și Șimei. La moartea lui Ioab, Benaia este avansat în funcţia de comandant al oștirii, funcţie pe care o primise deja parţial, fiind conducătorul armatei a treia a lui David (1 Cronici 27:5).

Prin definiţie, slujba sa cerea loialitate faţă de împărat și se poate spune că el și-a făcut cu credincioșie datoria. A rămâne loial, de încredere, consecvent în mijlocul atâtor schimbări de situaţie și ispite de sporire a puterii personale este dovada unui caracter puternic, clădit printr-o relaţie puternică cu Dumnezeu. De altfel, ce lucrare mai importantă a fost încredinţată oamenilor vreodată decât formarea caracterelor pentru Împărăţia lui Dumnezeu? „Adevărata educaţie… pune puterea mai presus de informaţie; deasupra puterii, bunătatea; deasupra culturii intelectuale, caracterul. Lumea nu are atât de mare nevoie de oameni cu un intelect puternic, cât de oameni cu un caracter nobil.” (Educaţie, p. 226)

Domnul Hristos, reprezentantul Împărăţiei cerești, este credincios misiunii încredinţate. Împăratul David este un tip al Domnului Hristos, iar Benaia, viteazul său, tipul slujitorului credincios. Mă întreb cu multă sfială, pe mine ce mă împiedică să fiu credincios? Dar tu ce răspuns ai da la această întrebare?

Gabriel Alban, pastor, Conferința Moldova


Editura Viata si Sanatate SRL
CUI: RO6710635
RC: J23/3442/2012

Pentru comenzi si informatii, nu ezitati sa ne contactati la:
021 323 00 20
0740 10 10 34

Strada Cernica nr. 101, Pantelimon