Editura Viata si Sanatate pe Issuu
Editura Viata si Sanatate pe Youtube
Editura Viata si Sanatate pe Facebook
Editura Viata si Sanatate pe Twitter
04 Dec 2018

Spuneți sănătate Priscilei și lui Aquila, tovarășii mei de lucru în Hristos Isus. Romani 16:3

 

Astăzi, avem privilegiul să poposim într-o familie-model, unită, armonioasă, ospitalieră şi de încredere, aşa cum bunul Dumnezeu doreşte să fie şi familiile noastre. Intrăm împreună cu apostolul Pavel, aflat în timpul primei sale vizite la Corint, şi facem cunoştință cu Aquila şi Priscila. Exilați din Roma de către împăratul Claudiu, împreună cu toți iudeii, ei se stabilesc la Corint, unde apostolul rămâne pentru un timp, mai ales că au aceeaşi meserie: facerea corturilor, şi unde ei se convertesc la credința creştină.

După un efort evanghelistic îndelungat în Corint, apostolul Pavel împreună cu Priscila şi Aquila pornesc cu corabia spre Siria (Faptele 18:18,19). Faptul că numele Priscilei este menționat aici înaintea soțului ei arată că ea este o femeie cu o cultură şi o educație deosebite, plină de râvnă în lucrarea de câştigare de suflete. Aceşti lucrători neobosiți, apreciați pentru zelul şi devoțiunea lor, apar întotdeauna împreună, fie la facerea corturilor, fie în activitatea misionară. Tu pui în slujba lui Dumnezeu talentele şi resursele tale pentru salvarea semenilor tăi?

Când Apolo, un tânăr iudeu cu darul vorbirii, vizitează Efesul, Aquila şi Priscila apreciază „duhul său înfocat” şi elocvența cu care proclamă tot ce învățase din solia lui Ioan Botezătorul, dar îşi dau seama că mai are de învățat despre Mesia. Aşa că îl iau la ei, în „biserica din casa lor” (Romani 16:5) şi îi arată mai amănunțit calea Domnului (Faptele 18:24-26). Sunt casa mea şi a ta temple de rugăciune şi torțe de lumină pentru timpul acesta de întuneric spiritual?

„Prin învățătura lor, el [Apolo] a câştigat o înțelegere mai clară a Scripturilor şi a devenit unul dintre cei mai pricepuți vestitori ai credinței creştine” (Faptele apostolilor, p. 270). Ne preocupăm cu iubire şi înțelepciune, eu şi cu tine, de pregătirea celor tineri pentru a deveni misionari destoinici?

În finalul Epistolei sale către romani, Pavel îşi exprimă înalta sa apreciere şi recunoştință pentru această prețioasă familie, care „şi-a pus capul în joc ca să-i scape viața” (Romani 16:3,4). Învățăm de la ei să fim gata oricând de a ocroti viața slujitorilor lui Dumnezeu, nu numai de atacul prigonitorilor, dar şi de săbiile criticii, judecării şi ale desconsiderării.

Îți doresc să ai o familie-model, ca Aquila şi Priscila, şi să te dedici cu toată ființa în slujba lui Dumnezeu şi a salvării celor din jur pentru Împărăția Sa!

Magdalena  Toma, Arad


Editura Viata si Sanatate SRL
CUI: RO6710635
RC: J23/3442/2012

Pentru comenzi si informatii, nu ezitati sa ne contactati la:
021 323 00 20
0740 10 10 34

Strada Cernica nr. 101, Pantelimon