Editura Viata si Sanatate pe Issuu
Editura Viata si Sanatate pe Youtube
Editura Viata si Sanatate pe Facebook
Editura Viata si Sanatate pe Twitter
03 Jul 2018

Ahazia a căzut prin zăbrelele odăii lui de sus în Samaria şi s-a îmbolnăvit. A trimis nişte soli şi le-a zis: „Duceți-vă şi întrebați pe Baal-Zebub, dumnezeul Ecronului, ca să ştiu dacă mă voi vindeca de boala aceasta.” 2 Împăraţi 1:2

 

Numele lui Ahazia este printre cele mai frumoase nume pe care le-ar fi putut purta un evreu. Printre altele, acest nume înseamnă „Iehova te cuprinde”, „Domnul primește”, „războinicul Domnului” și „vedenia Domnului”.

„Ahab a ajuns sub judecata lui Dumnezeu  și a fost urmat de fiul său Ahazia, un caracter nevrednic, care a făcut numai rău înaintea lui Dumnezeu, umblând în  căile tatălui și mamei sale, făcând pe Israel să păcătuiască. El i-a slujit lui Baal și s-a închinat înaintea lui, provocând la mânie pe Domnul Dumnezeul lui Israel, așa cum a făcut și tatăl său, Ahab. Dar judecăţile au urmat imediat din cauza păcatelor răzvrătitului împărat.” (Mărturii pentru biserică, vol. 5, p. 191, orig.)

Cum s-ar putea oare caracteriza atitudinea unui om pe care-l cheamă „Iehova (te) ţine” sau „Domnul (te) păstrează”, dar care uită intenţionat de Dumnezeul adevărat, căutând răspunsuri la zeii păgânilor?

„În timpul domniei tatălui său, Ahazia fusese martorul lucrărilor minunate ale Celui Preaînalt. Văzuse dovezile înfricoșate pe care Dumnezeu le dăduse Israelului apostat cu privire la modul în care îi privește El pe aceia care dau la o parte cerinţele obligatorii ale Legii Sale. Ahazia lucrase ca și când aceste realităţi înfricoșate erau doar niște vorbe goale. În loc să-și umilească inima înaintea Domnului, mersese după Baal și, în cele din urmă, se aventurase și în cel mai îndrăzneţ act de nelegiuire. Răzvrătit și nevrând să se pocăiască, «Ahazia a murit, după Cuvântul Domnului rostit prin Ilie.»” (Profeţi și regi, pp. 209–210, orig.)

De câte ori nu am „uitat” și noi de numele pe care-l purtăm și ne-am comportat ca niște necredincioși? În câte situaţii, în loc să alergăm la Atotputernicul Dumnezeu, nu am căutat sprijin și soluţii printre muritori? Acum este timpul să ne întoarcem spre Făcătorul nostru, singurul care poate să ne susţină cu adevărat!

Viorel Dascălu, pastor, Conferința Moldova


Editura Viata si Sanatate SRL
CUI: RO6710635
RC: J23/3442/2012

Pentru comenzi si informatii, nu ezitati sa ne contactati la:
021 323 00 20
0740 10 10 34

Strada Cernica nr. 101, Pantelimon