Editura Viata si Sanatate pe Issuu
Editura Viata si Sanatate pe Youtube
Editura Viata si Sanatate pe Facebook
Editura Viata si Sanatate pe Twitter

Card de fidelizare - Librarie Online | Dezvoltare personala

REGULAMENT OFICIAL CARD DE FIDELIZARE

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI INFORMAREA PUBLICULUI
Acest program de fidelizare este organizat și desfășurat de S.C. EDITURA VIAȚĂ ȘI SĂNĂTATE S.R.L., cu sediul în Pantelimon, Ilfov, str. Cernica, nr. 101, înmatriculată în Registrul Comerțului J23/3442/2012, cod unic de înregistrare RO6710635, reprezentată prin Director General Iacob Pop (denumită în continuare „Organizatorul”).
Participanții la program sunt obligați să respecte termenii și condițiile Regulamentului Oficial, potrivit celor menționate mai jos (denumit în continuare „Regulament Oficial”).
Regulamentul Oficial stă la dispoziţia oricărui participant la program, pentru consultare, pe site-ul www.viatasisanatate.ro. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțul public prealabil.

SECȚIUNEA 2. ARIA DE ACOPERIRE A PROGRAMULUI
Programul de fidelizare este organizat și se desfășoară pe întreg teritoriul României.

SECŢIUNEA 3. DURATA PROGRAMULUI
Programul de fidelizare este lansat la data de 19 noiembrie 2012 şi are durată nedeterminată. S.C. EDITURA VIAȚĂ ȘI SĂNĂTATE S.R.L. are dreptul să hotărască în orice moment încetarea sau modificarea programului. Înştiinţarea referitoare la încetarea programului va fi afişată on-line, pe pagina de start www.viatasisanatate.ro, cu cel putin 15 zile înainte de data încetării programului. Programul se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

SECȚIUNEA 4. CONDIȚII DE PARTICIPARE
Poate fi membru al programului de fidelizare orice persoană fizică, cetățean român sau străin, care are domiciliul stabil în România și a împlinit 14 ani. La program se înscrie automat orice client care lansează cel puțin o comandă cu valoare de minim 100 de lei la momentul solicitării cardului. Excepție de la această regulă vor face persoanele care se află prezente la momentul lansării oficiale a programului din data de 19 noiembrie 2012 și care pot beneficia de card fără a înregistra o comandă.

SECȚIUNEA 5. CARDUL DE FIDELIZARE
La baza programului de fidelizare se află cardul de fidelizare, destinat clienților, în baza căruia beneficiază de oferte dedicate special deţinătorilor de card.
Fiecare participant are dreptul la un singur card de fidelizare; falsificarea oricărui card se pedepsește conform legii.
Cardul de fidelizare se primește direct sau prin intermediul poștei, după ce clientul completează formularul de obținere a cardului și îndeplinește și celelalte condiții menționate în prezentul regulament.
S.C. EDITURA VIAȚĂ ȘI SĂNĂTATE S.R.L. își rezervă dreptul de a invalida orice card după o perioadă de 12 luni de neutilizare sau orice card de fidelizare care a fost folosit încălcându-se oricare dintre prevederile prezentului regulament. Aceste carduri, odată invalidate, nu vor mai fi reactivate. Posesorul cardului respectiv va pierde, de asemenea, dreptul de a folosi orice beneficii atașate cardului respectiv. Poate beneficia în schimb de un nou card, după o achiziție cumulată de 250 de lei din momentul anulării precendentului card.
Posesorul de card poate beneficia de ofertele dedicate programului doar dacă face dovada deținerii cardului înainte de efectuarea operațiunii. Cardul nu permite oferirea discountului ulterior momentului cumpărării.

SECȚIUNEA 6. FOLOSIREA CARDULUI DE FIDELIZARE
Utilizarea cardului de fidelizare se poate face numai de către titularul acestuia, în caz contrar titularul cardului îţi asumă întreaga responsabilitate privind orice problemă care poate să apară în legătură cu beneficiile cardului de fidelizare.

SECȚIUNEA 7. ÎNCETAREA VALABILITĂȚII CARDULUI
Cardul își pierde valabilitatea prin decizia S.C. EDITURA VIAȚĂ ȘI SĂNĂTATE S.R.L. privind încetarea valabilității cardurilor comunicată cu 15 de zile înainte pe site-ul www.viatasisanatate.ro. După încetarea valabilității cardului, clientul nu mai poate beneficia de ofertele dedicate programului de fidelizare.

SECȚIUNEA 8. FUNCȚIONAREA SERVICIULUI DE RELAȚII CU CLIENȚII
Posesorii de card pot obține informații referitoare la funcționarea programului de fidelizare și folosirea cardului apelând numărul de telefon 021 323 00 20 sau 0740 101 034 ori prin e-mail, la: online@viatasisanatate.ro. Tot la acest număr, titularul cardului va confirma orice schimbare a informațiilor personale, inclusiv modificările de adresă și, de asemenea, va anunța pierderea, furtul sau deteriorarea cardului de fidelizare. În scopul protejării datelor personale ale participanților la programul de fidelizare, Serviciul Clienți va solicita anumite informații pentru a stabili identitatea clientului. Daca operatorul de la Serviciul Clienți nu a stabilit în mod corespunzător identitatea clientului, este îndreptățit să refuze furnizarea de informații confidențiale.

SECȚIUNEA 9. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE
Prin crearea unui cont de utilizator pe www.viatasisanatate.ro sau prin înscrierea în programul de fidelizare, participantul îsi exprimă consimțământul expres pentru înscrierea datelor cu caracter personal în baza de date a companiei S.C. EDITURA VIAȚĂ ȘI SĂNĂTATE S.R.L., precum și pentru prelucrarea acestor date în scopul acordării de beneficii conform politicii fimei, în scopuri statistice, pentru acțiuni de marketing direct, inclusiv pentru a primi materiale informative de la S.C. EDITURA VIAȚĂ ȘI SĂNĂTATE S.R.L. Participantul are drept de acces la date, drept de intervenție și drept de opoziție asupra datelor personale, aceste drepturi putând fi exercitate în conformitate cu dispoziţiile art. 13, 14, 15 din Legea 677/2001. Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în străinatate sau unor terțe persoane.

SECȚIUNEA 10. REGULAMENTUL OFICIAL
Regulamentul Oficial este disponibil pentru consultare în mod gratuit on-line, pe www.viatasisanatate.ro. Pentru informații suplimentare, se pot apela numerele de telefon 021 323 00 20 sau 0740 101 034 sau se poate trimite un e-mail la adresa: comenzi@viatasisanatate.ro. Prin participarea la acest program, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial.

ANEXA 1: MODEL FORMULAR OBȚINERE CARD

FORMULAR OBȚINERE CARD FIDELIZARE
Număr card:
Numele:*
Prenumele:*
Adresă poştală:
E-mail:*
Telefon mobil:*
Telefon fix:
Accept ca S.C. EDITURA VIAȚĂ ȘI SĂNĂTATE S.R.L. să-mi folosească datele personale în scopul transmiterii de informații referitoare la beneficiile programului. DA NU

* – câmpuri obligatorii

 


Editura Viata si Sanatate SRL
CUI: RO6710635
RC: J23/3442/2012

Pentru comenzi si informatii, nu ezitati sa ne contactati la:
021 323 00 20
0740 10 10 34

Strada Cernica nr. 101, Pantelimon